Disclaimer

Wij zijn een jong en enthousiast team die je graag verder helpt! Hier Makelaars is een makelaarskantoor dat gespecialiseerd is in de aan- en verkoop van woningen en taxaties.

DISCLAIMER

De website www.hiermakelaars.nl, hierna te noemen hiermakelaars.nl, verleent je hierbij toegang tot hiermakelaars.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door hiermakelaars.nl en derden zijn aangeleverd. hiermakelaars.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen. De informatie op hiermakelaars.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van hiermakelaars.nl.


BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

De op hiermakelaars.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van hiermakelaars.nl.

In het bijzonder zijn alle prijzen op hiermakelaars.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

AUTEURSRECHTEN

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij hiermakelaars.nl. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van hiermakelaars.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

COOKIES UITSCHAKELEN OF VERWIJDEREN

Voor deze website kunt bij de Cookieinstellingen uw voorkeur aanpassen. Als de cookiemelding en instellingen niet (meer) boven aan het scherm staat dan kunt u deze oproepen met de link in de footer (onder aan de pagina). In de internetbrowser kunt u ook instellen dat cookies geblokkeerd worden. Het verschilt per browser hoe u dit kan instellen, de meeste browsers geven hier uitleg over in de help-functie. Als u cookies blokkeert, kan het zijn dat onze website minder goed werkt.


OVERIG

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen